Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Patrycja Ostrogska

Patrycja Ostrogska

Jak chcę się czuć?

Równowaga emocjonalna

Czy takie pytanie istnieje? To znaczy, czy jest na nie odpowiedź? A dokładniej, czy to ja mogę o tym zdecydować? A jeśli tak, to czy to znaczy, że to ja zdecydowałam o tym, że dziś czuję się tak fatalnie? To…

Układ nagrody a negatywne emocje

motywacja do działania

Myślisz czasem, że Twoje myśli i uczucia jedynie odzwierciedlają sytuacje zewnętrzne? Jeśli tak, to przekonanie całkowicie pozbawia Cię sprawczości w życiu. Sytuacje zewnętrzne, zachowania ludzi i różne wydarzenia, mają odcień neutralny. To my nadajemy znaczenie różnym sytuacjom i to właśnie…

Komunikacja

Wczorajszy warsztat z komunikacji był poruszający, bo komunikacja nastawiona na budowanie relacji, na widzeniu siebie i drugiego człowieka jednocześnie, na uwzględnianie potrzeb własnych i zauważanie potrzeb drugiej osoby, na obserwacji zamiast ocenie, jest zwyczajnie trudna. Wczoraj spojrzeliśmy na taki rodzaj…

Cudzoocena – samoocena

Wchodzisz tylko na chwilkę. Godzinę później czujesz wyczerpanie i irytację. I jeszcze samoocena Ci spadła. Co się stało? Facebook pochłonął godzinę Twojego życia. Co z niego wyniosłeś? Że ktoś podróżuje, a ja nie. Fak. Że ktoś upiekł ciasto, a ja…

Dlaczego tak trudno zapanować nas stresem?

jak radzić sobie ze stresem

Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego tak trudno zapanować nad stresem, tu znajdziesz wytłumaczenie. Ewolucja zadbała o dwie ścieżki interpretacji wydarzeń życiowych. Pierwsza ma 300 milionów. Druga tylko 4 miliony. Jak myślisz, która jest wydajniejsza? Podpowiem, że im dłużej i częściej mózg…