Warsztaty dla Ukrainy

Spotkanie odbyło się Pod Dębami. Całość dochodu z warsztatu została przeznaczona na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.