Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kategoria Blog

Życiowe przyjemności

spraw sobie przyjemność

Dlaczego sprawianie sobie przyjemności popłaca? Wszyscy chcemy mieć dobrą pamięć, szybko myśleć, tryskać kreatywnością, znajdować skuteczne rozwiązania i generować pomysły, zachowując przy tym spokój w sercu i żołądku. Czyżbym opisała właśnie opisała intelektualne niebo? A jednak… często pracujemy bez wytchnienia,…

Samoocena i pewność siebie

Samoocena

Dlaczego od rana do wieczora oraz przez sen powinniśmy mieć w dupie to, co inni o nas myślą? I dlaczego w najczarniejszym jej zakątku? Przede wszystkim dlatego, że nie jesteśmy tym, co inni o nas myślą. Nie znaczy to, że…

Neurobiologia stresu

redukcja stresu

Masz tak czasem, że nie radzisz sobie ze stresem, nie panujesz nad swoimi myślami? Nie panujesz nad tym, czym zajmuje się Twój umysł, łapiesz się na myślach, których masz już szczerze dosyć. Już je pomyślałeś tysiąc razy. A one wciąż…

Pewność siebie – jak ją zbudować?

Pewność siebie

Jeśli miało się shitowe dzieciństwo, w wyniku którego powstał wewnętrzny obraz człowieka, który nie wystarczy w postaci, w jakiej jest obecnie, który musi dopiero zasłużyć, jakoś się ulepszyć, poprawić, a teraz to jest do dupy, mało znaczy, ma poczucie pustki,…

Higiena psychiczna

Dobre życie

Dlaczego sprawianie sobie przyjemności popłaca? Wszyscy chcemy mieć dobrą pamięć, szybko myśleć, tryskać kreatywnością, znajdować skuteczne rozwiązania i generować pomysły, zachowując przy tym spokój w sercu i żołądku. Czyżbym opisała właśnie opisała intelektualne niebo? A jednak… często pracujemy bez wytchnienia,…

Motywacja a zaspokajanie potrzeb

Zaspokojone potrzeby

Motywacja to przywilej ludzi, którzy zaspokoili zarówno potrzeby ciała, jak i  ducha. Motywacja to energia do działania, do podejmowania wysiłku, do wprowadzenia zmian, do utrzymywania dobrych nawyków, do oparcia się pokusom. Aby ją odczuwać ciało musi mieć wystarczająco dużo energii, ale…

Jak chcę się czuć?

Równowaga emocjonalna

Czy takie pytanie istnieje? To znaczy, czy jest na nie odpowiedź? A dokładniej, czy to ja mogę o tym zdecydować? A jeśli tak, to czy to znaczy, że to ja zdecydowałam o tym, że dziś czuję się tak fatalnie? To…

Układ nagrody a negatywne emocje

motywacja do działania

Myślisz czasem, że Twoje myśli i uczucia jedynie odzwierciedlają sytuacje zewnętrzne? Jeśli tak, to przekonanie całkowicie pozbawia Cię sprawczości w życiu. Sytuacje zewnętrzne, zachowania ludzi i różne wydarzenia, mają odcień neutralny. To my nadajemy znaczenie różnym sytuacjom i to właśnie…