Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Patrycja Ostrogska

Patrycja Ostrogska

Neurobiologia stresu

Masz tak czasem, że nie radzisz sobie ze stresem, nie panujesz nad swoimi myślami? Nie panujesz nad tym, czym zajmuje się Twój umysł, łapiesz się na myślach, których masz już szczerze dosyć. Już je pomyślałeś tysiąc razy. A one wciąż…

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiem

Jak zmienić nawyki myślowe

Dzięki badaniom z dziedziny neurobiologii wiemy, że przez 95% naszego dnia oddajemy władzę myślom automatycznym. To są myśli nawykowe, powtarzalne, regularne. To są takie myśli, które same się myślą. To te myśli oceniają, szacują, wydają osądy. Są przy tym powierzchowne…