Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Przepiękne, kameralne spotkanie z dojrzałymi Kobietami.

Motyw przewodni to redukcja stresu.

Uczymy się od siebie nawzajem, czerpiemy wzajemnie ze swoich doświadczeń.

Dzięki koregulacji, razem możemy pomieścić więcej ❤️

Aktualizacje newslettera

Wprowadź swój adres e-mail poniżej, aby zapisać się do naszego newslettera