Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Narrow Width

Podczas coachingu przyglądamy się konkretnym trudnościom, których doświadcza klient. W trakcie sesji analizujemy jeden wybrany aspekt i oglądamy go z różnych perspektyw. Pracujemy na tu i teraz. Pracujemy nad zrozumieniem przyczyn doświadczanej trudności i wypracowaniem rozwiązań. Pracujemy nad stworzeniem schematu działania, który zbliża klienta do rozwiązania problemu.

Zaczynamy od świadomości

Aby pracować nad problemem, należy sobie uświadomić jego przyczyny i konsekwencje, ale też rolę i cel jaką pełni w życiu danej osoby. Analizujemy, w jaki sposób być może kiedyś ten schemat służył, a w jakim teraz nie służy.

Gdy pojawi się świadomość problemu, można rozpocząć poszukiwanie rozwiązań na poziomie emocji, myśli, i zachowania.

Analiza potrzeb

Następnie przyglądamy się potrzebom, które nie są na tym etapie życia zaspokojone.

Schemat działania

Kolejnym krokiem jest stworzenie schematu, na przykład nowego nawyku.

Próbujemy różnych technik, które pasują klientowi, które są mu bliskie, dostępne i osiągalne. Nie ma jednego programu działania. Każdy człowiek ma swoje preferencje, bywa, że z czymś jest po prostu wygodniej, a z czymś nie. Nie ma gotowych scenariuszy.

Postęp

Próbujemy nowych strategii i monitorujemy postęp.

Sprawdzamy, co działa i jakie są efekty,

Pogłębiona refleksja

Przyglądamy się wspólnie procesowi zmian i tworzymy przestrzeń do pogłębionej refleksji – czyli jak jest i dlaczego.

To właśnie ta podróż w głąb świadomości, świata emocji i myśli klienta daje mu największą moc. Jeśli wiem jak i dlaczego, mam podstawę, by coś umocnić lub z czegoś zrezygnować.

Coaching zbliża do życia w pogłębionej świadomości, do życia bliskiemu sobie, do własnych wyborów, zaspokajania własnych potrzeb.

To również znaczy, że w trakcie tej podróży odrzucamy to co cudze, narzucone, nakazane.

Samorozwój to podróż do siebie i dla siebie.