604-166-065, 789-174-131 kontakt@inero.org
Strefa rodzica

Szkoła rodzica

W trakcie sesji warsztatowych porozmawiamy o tym jak rozpoznawać i nazywać uczucia, by komunikacja w rodzinie opierała się na otwartości i szacunku, oraz poszanowaniu integralności członków rodziny.

Dowiemy się również o sposobach wyrażania akceptacji dla uczuć przeżywanych przez nasze dzieci.

Poruszymy również zagadnienie trudnych uczuć – skąd się biorą, dlaczego trudno nam je zaakceptować i jak sobie z nimi radzić.

Dowiemy się również o znaczeniu zaimka Ja w komunikacji z naszymi dziećmi.

Podczas spotkań przeanalizujemy zjawisko pochwał i kar. Dowiemy się, dlaczego wyrażanie pochwały to prawdziwa umiejętność i czym różni się pochwała od akceptacji.

Dowiemy się również, do jakich konsekwencji może prowadzić nieumiejętne chwalenie naszych dzieci, oraz jaki związek ma pochwała z budowaniem motywacji wewnętrznej i samooceny.

Okazuje się, że komunikat „Jesteś najlepszy” może sprawić, że dziecko poczuje się gorzej, dlatego porozmawiamy o tym, jak wygląda pochwała opisowa, oraz nauczymy się wyrażać pochwałę, która wzmacnia.

Przeanalizujemy również konstruktywne metody wspierające i zachęcające nasze dzieci do współpracy z nami.

Dowiemy się, dlaczego kara nie uczy, i które z komunikatów kierowanych do dzieci wprawiają je w poczucie winy i naruszają ich integralność.

Porozmawiamy o tym, jak komunikować się z dziećmi, by wzmacniać ich pozytywne zachowania.

Na zakończenie dokonamy przeglądu komunikatów, które wygłaszamy do naszych dzieci i jak je zmodyfikować, by wyrażały to, na czym nam zależy: akceptację, miłość i szacunek do naszych dzieci.

Czas trwania warsztatów:

Cena:

Konsultacje dla rodziców

Podczas konsultacji rodzice będą mieli szanse na poznanie skutecznych metod pracy z dzieckiem w domu, które pozwolą im skutecznie wspierać dziecko w odrabianiu prac domowych, powtarzaniu materiału, przygotowaniach do kartkówek i klasówek. Podczas spotkania rodzice dowiedzą się również jak interpretować zachowania dziecka i jak się z dzieckiem komunikować, by wspólna praca była pozbawiona złości i frustracji. Powiemy również o tym jak pracuje umysł dziecka z trudnościami w nauce, jak działa pamięć i jakie są główne źródła frustracji szkolnych.