604-166-065, 789-174-131 kontakt@inero.org
Dzieci i młodzież

Język angielski dla uczniów z trudnościami w nauce

Stworzona przez nas metoda pomaga w nauce języka angielskiego uczniom, którzy doświadczają trudności w przyswajaniu tego języka metodą tradycyjną.

Praktyka wskazuje, że uczniowie z dysleksją potrzebują innego niż stosowany w szkole rodzaju stymulacji, dlatego program uwzględnia zastosowanie metody wielozmysłowej opierającej się na integracji funkcji percepcyjno-motorycznych. Podejście wielozmysłowe, które w procesie nauki mobilizuje wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny i dotykowy kanał percepcyjny, w praktyce oznacza, że każde ćwiczenie stosowane na zajęciach angażuje co najmniej dwie modalności, w tym modalność, która jest u danego ucznia modalnością wiodącą/wspierającą. W ramach jednych zajęć używane są wszystkie zmysły.

Przykładowe ćwiczenia ukazujące kombinacje kanałów percepcyjnych –  np. ćwiczenia słuchowo-kinestetyczne, wzrokowo-kinestetyczne, wzrokowo-dotykowo-kinestetyczne, wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinestetyczne.

Ponadto, kluczowym elementem pracy z uczniem dyslektycznym jest rozpoznanie stylu uczenia się danego ucznia, jako że trudności dyslektyczne nie wyznaczają jednej drogi pracy z każdym dzieckiem. Program jest dostosowywany każdorazowo do potrzeb indywidualnego ucznia, dzięki wachlarzowi autorskich pomocy edukacyjnych i kart pracy.

Program został ułożony tak, by przez konsekwentne powtarzanie materiału i zastosowanie zróżnicowanych ćwiczeń zapewnić uczniom należytą liczbę powtórzeń, i doprowadzić do automatyzacji korzystania z wiedzy (w tym rozumienia i produkcji).

Ponadto, program cechuje sekwencyjność dzięki czemu dobrze utrwalone, prostsze elementy stanowią bazę przy wprowadzaniu nowych elementów.

Program zawiera elementy terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnej), to znaczy, że koryguje czyli usprawnia zaburzone funkcje np. w przypadku zaburzeń słuchowo-językowych stosuje się specjalny trening świadomości fonologicznej w języku angielskim.

Program skupia się również na elemencie kompensacyjnym w pracy z uczniem poprzez czerpanie z wydajnych kanałów niezaburzonych, dzięki czemu mogą się one stać wsparciem lub zastąpić dysfunkcyjne funkcje.

Kolejnym kluczowym elementem programu jest zastosowanie instrukcji bezpośredniej, czyli upewnienia się przy pracy nad każdą porcją materiału, że wysiłek włożony przez dziecko w ćwiczenie nie jest potęgowany przez niezrozumienie któregokolwiek z elementów zadania. Stosowanie tej strategii ma na celu zaoszczędzenie czasu poprzez konstruktywne dysponowanie energią i uwagą uczniów.

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się jedynie w systemie indywidualnym.

Cennik:

45 min – 75zł

60 min – 100 zł.

90 min – 150 zł

Język polski dla uczniów z trudnościami w nauce

Zajęcia z języka polskiego odbywają się w systemie indywidualnym lub grupowym.

Cena zajęć indywidualnych:

60 min – 75zł

90 min. – 120zł

Cena zajęć grupowych uzależniona jest od liczby uczniów w danej grupie.

  • Poziom wczesnoszkolny
    Zajęcia kierowane dla uczniów doświadczających trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.
  • Uczeń starszy
    Zajęcia kierowane są do uczniów doświadczających trudności w pracy z tekstem i pisaniu wypracowań szkolnych.

Zajęcia logopedyczne

Gimnastyka dla ust i języka.

Cena zajęć:

60 min – 75zł

Warsztaty kreatywne

Oferujemy gamę zajęć warsztatowych dla dzieci zwiazanych ze świętowaniem ważnych wydarzeń takich jak Święta Bożego Narodzenia, Gwiazdka czy Halloween.

Zajęcia odbywają się w małych grupach.