604-166-065, 789-174-131 kontakt@inero.org
Patrycja Ostrogska

PATRYCJA OSTROGSKA

Patrycja Ostrogska jest magistrem filologii angielskiej, specjalistą ds. terapii pedagogicznej oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ostatnio kształci się w dziedzinie nowoczesnych metod edukacji (University of Michigan) i neurolingwistyki (Harvard University) na kursach online. Jest słuchaczem webinarów organizowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Dysleksji.

Jej główną specjalizacją jest nauczanie języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją rozwojową, afazją i Zespołem Aspergera. W swojej praktyce stosuje autorski program. Nauczycielem od zadań specjalnych jest z powołania. Naukowcem z wrodzonej dociekliwości.

Jest wielbicielką filozofii Jespera Juula i dr Shefali Tsabary. Wierzy w Budzące się Szkoły.

Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty i szkolenia z nauczania wielozmysłowego dla nauczycieli języka angielskiego, współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Arkana. Od lat związana jest z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łodzi, w której przez dwa lata pracowała jako wolontariusz.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama. Uwielbia muzykę klasyczną i balet. Dużo gotuje, biega i wciąż coś czyta.

0 %

Skuteczność

0 %

Konsekwencja

0 %

Cierpliwość

JAKUB POMARAŃSKI

Jakub Pomarański jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Od lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przygotowując ich do egzaminów, pracy i zajęć szkolnych. Praca jest jego pasją i tą pasją chętnie zaraża innych. Zawsze stara się dostosować tempo i tematykę zajęć do zainteresowań i możliwości ucznia. Dzięki doświadczeniu w pracy ze słuchaczami o wyjątkowych potrzebach dydaktycznych, potrafi dostosować się do każdego ucznia. Z radością i zapałem podchodzi do pracy z osobami chętnymi do nauki oraz tymi, których do nauki należy nieco zachęcić. Zbiera i tworzy własne materiały dydaktyczne równocześnie rozwijając swoje umiejętności lingwistyczne.

W wolnym czasie Kuba lubi grać na gitarze i ogląda seriale. Interesuje się motoryzacją i muzyką, jest zawsze gotowy do dyskusji o mocy silników czy o ewolucji brzmienia Beatlesów na przestrzeni lat. Uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, najchętniej w górach, ale wycieczką nad morze też nie pogardzi.

0 %

Skuteczność

0 %

Konsekwencja

0 %

Cierpliwość

KLAUDIA GRAJETA

Klaudia Grajeta-Okońska jest absolwentką stosunków międzynarodowych i filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Od 7 lat pracuje jako lektorka z dziećmi w wieku od 3 lat wzwyż, prowadzi zajęcia i grupowe i indywidualne. Od września 2018 roku nauczycielka w szkole podstawowej.

W swojej praktyce wykorzystuje gry, materiały autentyczne, video, aplikacje internatowe a także i przede wszystkim materiały wykonane samodzielnie. Te ostatnie pochłaniają ją bez reszty i w pracy i w czasie wolnym! Laminowanie, naklejanie i wycinanie to nieodłączny element jej pracy. I dzięki takiemu zaangażowaniu na jej zajęciach nie można się nudzić. Propagatorka pozytywnej dyscypliny i kreatywnego nauczania. A prywatnie wielbicielka psów i fanka języka hiszpańskiego.

0 %

Kreatywność

0 %

Konsekwencja

0 %

Cierpliwość

JOANNA BANASZEK

Joanna Banaszek absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Jest nauczycielem, pedagogiem i wychowawcą. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną oraz na rzecz dzieci, które zdobyła w pracy  w Pogotowiu Opiekuńczym. Koordynator projektu „Zabieramy Dzieci z Bramy”.

Od kilkunastu lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą, jest coachem umiejętności wychowawczych i czynnym nauczycielem. Ukończyła szereg szkoleń i kursów m.in.: „Praca Asystenta Rodziny”, „Rozpoznawanie i zapobieganie problemom psychologiczno-wychowawczym w świetle rosnącej frustracji i agresji dzieci i młodzieży”,” Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży”.

Posiada certyfikat w zakresie „Treningu komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności” ,” „Nowych uzależnień chemicznych i nie chemicznych” oraz certyfikat w zakresie „Mediacji rodzinnych”.

Jest realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Program spełnia standardy jakości poziomu II Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. W 2004r został wpisany w Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci, posiada rekomendację Państwowej agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Psychiatrii i neurologii, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Prywatnie szczęśliwa mama dorosłej córki i dwóch synów.

0 %

Kreatywność

0 %

Wiedza

0 %

Cierpliwość

MAŁGOSIA BREUKEL

Małgorzata Breukel jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Specjalizuje się w edukacji metodami aktywnymi. Jest pracownikiem dydaktycznym Pałacu Młodzieży im J. Tuwima w Łodzi, twórczynią autorskiego programu Edukacji Międzykulturowej „Cudze chwalicie swojego nie znacie” poświęconego staropolskim tradycjom. W projekcie rocznie uczestniczy ponad 300 dzieci w wieku wczesnoszkolnym, również osoby niepełnosprawne. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego oraz PO FIO. Doświadczenie zdobyte w projektach wykorzystuje prowadząc zajęcia poświęcone „Ewaluacji w projektach” na Uniwersytecie Łódzkim.
0 %

Kreatywność

0 %

Magia

0 %

Twórczość

AGNIESZKA BANACH

Agnieszka Banach jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim – jest nauczycielem języka polskiego w dwóch odsłonach – kształci młodzież szkolną i pracuje z obcokrajowcami, którzy szlifują język polski. Praca z językiem polskim jest spełnieniem jej marzeń. Uwielba podróżować, poznawać nowych ludzi i ich kulturę. W kraju umożliwia jej to praca z obcokrajowcami, która daje jej mnóstwo satysfakcji. To, jak postrzegamy inne nacje i o jak o nich mówimy, chciałaby zbadać w czasie studiów doktoranckich.
0 %

Skuteczność

0 %

Wiedza

0 %

Cierpliwość

Joanna Wilińska-Nowak

JOANNA WILIŃSKA-NOWAK

Joanna Wilińska-Nowak jest absolwentką Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego na Uniwersytecie Łódzkim. Instruktor pływania, które trenowała wyczynowo przez 13 lat. Multimedalistka Mistrzostw Polski, dwukrotna rekordzistka Polski w sztafetach, członkini Kadry Narodowej Polski od młodzika po seniora. Kilka lat mieszkała i pracowała w Anglii.

Słynie z zamiłowania do ładu, składu i porządku. Dołączyła do fundacji, by wesprzeć ją od strony organizacyjno-biurowej.

Prywatnie uśmiechnięta mama Laury. Miłość do psów przekazała córce w genach.

0 %

Punkutalność

0 %

Uśmiech

0 %

Porządek

MARCIN NUREK

Marcin Nurek jest absolwent Obsługi Maszyn i Urządzeń Okrętowych oraz Logistyki i Zarządzania w Transporcie na Politechnice Szczecińskiej.

Wyemigrował z kraju na 10 lat. Na szczęście dla nas powrócił i jako pasjonat fotografii został wolontariuszem w INERO.

Lubi gry komputerowe, motoryzację i nowoczesne technologie.
My go lubimy za całokształt, wsparcie techniczne i zdjęcia, które dla nas robi.

0 %

Zaradność

0 %

Pragmatyzm

0 %

Opanowanie

Marcin Nurek