Inero

Fundacja Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych

Wciąż się dokształcamy

Konferencja „Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę”

Dziś w MSCDN w Warszawie Daniel Hunziker – autor Kompetencji bez tajemnic – mówi o proporcji między przekazywaniem wiedzy a kształtowaniem kompetencji u uczniów, o różnicy między indywidualizacją a personalizacją zadań, o tym dlaczego wykluczenie rodzi ból a poczucie humoru jest…

W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się

24 listopada braliśmy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Gdańsku, której celem była odpowiedź na pytanie o efektywne sposoby uczenia się dzieci i młodzieży.

„Matematyczne inspiracje – rozwijanie umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych”

Nie mogło nas zabraknąć na dzisiejszej konferencji, której celem było pokazanie różnorakich rozwiązań w nauczaniu matematyki na poszczególnych etapach kształcenia oraz inspirowanie nauczycieli do innowacyjnych działań.  

Warszawska Szkoła Edukacji

Wizyta w warszawskiej Szkole Edukacji natchnęła nas inspiracją na nadchodzący rok szkolny

Zwolnieni z Teorii

Zwolnieni z Teorii to spotkanie licealistów z całej Polski, którzy wzięli udział w projektach społecznych podnoszących jakość funkcjonowania i świadomoś różnych grup wiekowych i społecznych. W tegorocznej edycji projekty obejmowały zagadnienia zdrowia, pieniędzy i muzyki. Wydarzenie było objęte patronatem Ministerstwa Edukacji.

Wciąż się dokształcamy

Profesjonalizacja kreatywności – konferencja

To już III edycja  Konferencji  Naukowej „Profesjonalizacja kreatywności” – wydarzenie bogate w ciekawe tematy i niezwykłych gości. Jednym z nich był dr Mateusz Grzesiak.

Ogólnopolska konferencja w AHE 2018 o funkcjonowaniu online

Podczas konferencji bardzo swoje wystapienie zaprezentaowała dr Olga Majchrzak, która postawiła pytanie czy narzędzia do pracy z uczniem online mają sens bez głębszej zmiany w podejściu do nauczania i ucznia – bo przecież edukacja to relacja.  

Konferencja PASE 2017

21 października 2017 odbyła się konferencja, podczas której organizatorzy pochylili się nad zagadnieniem trudności w uczeniu się. Rozmawialiśmy między innymi o dysleksji i Zespole Aspergera, zmianach w ustawodawstwie, o funkcjonowaniu poradnii. Ale najważniejsze to informacje na temat nowych doniesień naukowych…