Inero

Fundacja Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych

Trudności w nauce

„Matematyczne inspiracje – rozwijanie umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych”

Nie mogło nas zabraknąć na dzisiejszej konferencji, której celem było pokazanie różnorakich rozwiązań w nauczaniu matematyki na poszczególnych etapach kształcenia oraz inspirowanie nauczycieli do innowacyjnych działań.  

Zapraszamy ucznów z trudnościami w uczeniu się na zajęcia z języka polskiego

Od lat prowadzimy angielski dla uczniów z trudnościami w nauce. W tym roku zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takich zajęć z języka polskiego.

Trudności w nauce

Ja i moja dysleksja – film o dysleksji

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Ja i moja dysleksja” zrealizowanego przez naszą fundację, w którym nasi podopieczni opowiadają o tym, z jakimi trudnościami spotykają się w szkole i jakie mają rady dla swoich nauczycieli.

Zapraszamy na blog

Serdecznie zapraszamy na blog dysleksjadotablicy.pl Tam dzielę się z Państwem ciekawymi materiałami i spostrzeżeniami na temat pracy z uczniem z dysleksją rozwojową i nie tylko.    

Prezentujemy nasz film na konferencjach

Z dumą donosimy, że nasz film „Ja i moja dysleksja” został wyświetlony na konferencji Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Łodzi. Film wzruszył pbliczność i zachęcił do dyskusji na temat trudności z jakimi na codzień spotykają się uczniowie z dysleksją.