604-166-065, 789-174-131 kontakt@inero.org
Archiwum miesięczne :Październik 2017
Home / Date / Październik 2017

Konferencja PASE 2017

21 października 2017 odbyła się konferencja, podczas której organizatorzy pochylili się nad zagadnieniem trudności w uczeniu się. Rozmawialiśmy między innymi o dysleksji i Zespole Aspergera, zmianach w ustawodawstwie, o funkcjonowaniu poradnii. Ale najważniejsze to informacje na temat nowych doniesień naukowych dotyczących pracy z uczniem z trudnościami w nauce.